ДГ "Здравец"
Детска градина в село Граф Игнатиево

Екип

Екип от интелигентни, амбициозни и енергични преподаватели, посветили се на децата, за да открият и развият таланта и способностите на всяко едно от тях.

Последните две години екипът се промени – постъпиха млади хора с амбиции и огромно желание да работят с децата.

Целият екип на ДГ “Здравец“работи с желание и огромна отговорност, съобразявайки се със съвременните изисквания, очакванията на родителите и интересите на децата.


Станка Колева – директор, тел.: 0899424616

Образование

 • ПУ "Паисий Хилендарски" 
 • ОКС магистър - Специалност "Предучилищна педагогика",  магистратура - "Психология на творческите дейности"
 • Професионална квалификация - детски учител
 • Специализация - Музика

ПКС - втора

Педагогически стаж - 34 години


 

Учебна 2023/2024 година

 • Гинка Дончева – старши учител

Образование

 • ПУ "Паисий Хилендарски" - ОКС магистър - Специалност "Иновационни технологии на предучилищното образование и начален етап на средно общообразователно училище"
 • Професионална квалификация - педагог, детски учител, начален учител

ПКС - Пета

Педагогически стаж - 16 години


 • Гергана Минкова - учител

Образование

 • ПУ "Паисий Хилендарски" - ОКС магистър - Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"
 • Професионална квалификация - педагог, детски учител, начален учител

ПКС - Пета

Педагогически стаж - 5 години


 • Яна Петрова - учител

Образование

 • ПУ "Паисий Хилендарски" - ОКС магистър - Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"
 • Професионална квалификация - педагог, детски учител, начален учител

ПКС - Пета

Педагогически стаж - 4 години


 • Иванина Богословова - учител

Образование

 • ПУ "Паисий Хилендарски" - ОКС бакалавър - Специалност "Предучилищна педагогика"
 • Професионална квалификация - детски учител

Педагогически стаж - 4 години


 • Мария Николова - учител

Образование

 • ПУ "Паисий Хилендарски" - ОКС магистър - Специалност "Предучилишна и начална училищна педагогика"
 • Професионална квалификация - педагог, детски учител, начален учител, начален учител с чужд език

Педагогически стаж - 3 години


 • Йоанна Иванова - учител - заместник

Образование

 • ПУ "Паисий Хилендарски" - ОКС магистър - Специалност "Предучилищна и начална училищна педагогика"
 • Професионална квалификация - педагог, детски учител, начален учител

Педагогически стаж - 1 година


 • Пенка Боянова – ЗАС, тел.: 0897904064
 • Цветана Катермова – помощник-възпитател
 • Мария Комитова – помощник-възпитател
 • Иванка Хамбарлийска – чистач
 • Мария Боянова – чистач
 • Георги Дернев – огняр
 • Антоанета Герова – медицински специалист