ДГ "Здравец"
Детска градина в село Граф Игнатиево

Допълнителни дейности

В ДГ „Здравец”,  при заявено желание на родителите и срещу заплащане детската градина осигурява условия на територията си за организиране на педагогически дейности, които не са дейност на детската градина.

Допълнителните  дейности  се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство.

За участие на децата в допълнителните педагогически дейности се подават писмени заявления до директора в началото на всяка учебна година.
Фирмите, осъществяващи Допълнителни Педагогически Услуги се избират по документи по следните критерии:

  1. високо квалифицирани преподаватели с правоспособност;
  2. програма за обучение на децата;
  3. такса за обучение на децата;
  4. обогатяване на материалната и дидактична база.

През учебната 2023/2024 година в ДГ „Здравец“ се предлагат следните допълнителни дейности:

2 групи по Английски език – учител Виолета Тодорова, тел. 0878192909

Ранното обучение по английски дава възможност на децата да усвояват чужди езици по-лесно, да го правят с удоволствие, а наученото да е полезно при постъпването им в училище.

1 група по Модерни танци – учител Маргарита Веселинова, тел. 0899107715

Децата се запознават с основните стъпки на модерните танци и упражнения за разтягане, подобряващи тяхната гъвкавост. Многообразието на различните видове уроци ги прави интересни за децата, развива чувството им за ритъм, координация, правилна стойка и грациозност.

1 група по Народни танци – учител Валентин Раданов, тел. 0888775795

Заниманията по танци са чудесен начин за хармонично физическо развитие, приучване към дисциплина, създаване на умения за владеене на тялото, развиване на ритъма и координацията и създаване на емоционален комфорт у децата.

1 група по Футбол – учител Тони Боджев, тел. 0877388444

Спортът е здраве – учебно – възпитателните цели при заниманията с децата по футбол са насочени към физическа активност, укрепване на мускулите и костите на подрастващите, повишаване на имунитета, изграждане на умения в изпълнение на екипна дейност, усъвършенстване на технически умения.